Hvad Kan Du Bruge Tilstandsrapporten Og Elinstallationsrapporten Til?

Når du sælger din bolig, er du ansvarlig for fejl og mangler op til 10 år efter salget.

Det ansvar fritages du for, når du bestiller en tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt tilbyder at betale halv ejerskifteforsikring, hvilket er en stor fordel for både køber og sælger.

Selve tilstandsrapporten indeholder alle de fejl og mangler, der er fundet eller tegn på ved gennemgangen, og det giver køberne et hurtigt overblik over boligens stand.

Det er en rapport, som uvildigt beskriver den tilstand en bygning reelt er i.

Modsat energimærket er det frivilligt, om man som sælger vil have udarbejdet en tilstandsrapport.

Man kan dog ikke tegne en ejerskifteforsikring uden og, derfor anbefales det at få rapporten udfærdiget.

I tilstandsrapporten beskrives de faktorer, som er væsentlige for bygningens stand.

Det er en byggesagkyndig, der udarbejder tilstandsrapporten efter en grundig gennemgang af hele bygningen.

Den byggesagkyndige vurderer ejendommen ud fra ejendomme med tilsvarende alder og af sammen type.

Som tidligere beskrevet er en tilstandsrapport et dokument, der altså beskriver en boligs tilstand, og som giver en potentiel køber eller ejer et godt overblik over, hvordan boligens tilstand reelt set er.

Derudover har rapporten til formål at beskrive, i hvilket omfang boligens tilstand er mindre god end andre boligers tilstande – det vil sige boliger med tilsvarende alder.

Det er altså en nem måde, hvorpå køberen hurtigt kan se, hvad vedkommende egentlig er i gang med at investere i, og på den måde undgår man en negativ overraskelse.

En Tilstandsrapport indeholder en detaljeret gennemgang af boligen og giver dig dermed et glimrende udgangspunkt for at vurdere boligens generelle tilstand.

Derfor ønsker en køber ofte at se en tilstandsrapport, selvom tilstandsrapporten egentlig i bund og grund er helt frivillig.

Normalt hæfter sælger for skjulte fejl og mangler i 10 år, men uanset om du beslutter dig for at tegne forsikringen eller ej, så slipper sælger altså for ansvaret.

Man skal være opmærksom på, at det at få udarbejdet en tilstandsrapport ikke hjælper i forhold til ejerskifteforsikringen, hvis der er tale om grov uagtsomhed eller deciderede ulovligheder.

Tillige vil købere rigtig gerne have at vide, hvordan ejendommens reelle tilstand er.

Man kan som tidligere nævnt ikke tegne en ejerskifteforsikring, hvis ikke man har fået udfærdiget en tilstandsrapport.

Dermed er du sikret, at du ikke får det fulde ansvar for fejl og mangler 10 år efter.

Forsikringen kan tegnes for enten 5 eller 10 år, og derfor vil du under alle omstændigheder få en større risiko, når sælger har fået lavet en tilstandsrapport.

I sådanne tilfælde dækker ejerskifteforsikringen naturligvis ikke.

Hvis du ikke gør dette, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.

Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

Langt de fleste vælger at få lavet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport, når deres parcelhus skal sælges.

Det er frivilligt, men det er en stor fordel for både køber og sælger.

Mange boligkøbere har fokus på, at der foreligger en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport, når de bestiller en salgsopstilling og derfor går med overvejerne om at købe bolig.

Af denne grund er det nemmere at sælge din bolig, da det giver køberne et overblik over boligens stand.

En tilstandsrapport er gældende i 6 måneder, men kan genbestilles for et mindre beløb.

Faktisk kan det også som sælger være en rigtig god idé at få udarbejdet en.

Det er ikke kun køber, som kan finde fordele i at få udarbejdet en tilstandsrapport.

Som sælger kan du nemlig ifølge loven komme til at stå til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved boligen i op til 10 år, hvis køberen ikke har fået indsigt i en tilstandsrapport på boligen.

Tilstandsrapporten er også et krav, hvis man ønsker en ejerskifteforsikring.