Grønsundvej 220, 4780 Stege

4780 gronsundvej 220 1
 
0 0 votes
Global vurdering
0 Anmeldelser
Inline Feedbacks
View all comments

Beskrivelse

OFFENTLIGT UDBUD af spændende ejendom på Vestmøn

OFFENTLIGT UDBUD i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendommeFor Vordingborg Kommune udbydes nu ejendommen Grønsundvej 220, Æbelnæs, 4780 Stege til salg. Udbuddet gennemføres i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i over-ns-stem-mel-se med de vilkår, der følger af nærværende ud-udsmateriale.Ejendommen er beliggende på den vestlige side af Stege i landsbyen Æbelnæs ca. 5 km fra Stege by på en 3.514 m2 stor grund. Bygningen består af en boligdel på 164 m2, som pt. er udlejet samt en tidligere erhvervsdel på 460 m2, der nu er registreret som beboelse og som køber selv kan disponere over. Vordingborg Kommune foretrækker en fremtidig anvendelse, der tilgodeser områdets bestemmelser, dvs. primært boligformål.Bolig 1 (udlejet):Entré. Vaskerum/bryggers. Kælderrum med Viessmann oliefyr (opvarmer hele ejendommen). Lyst køkken med spiseplads. Fordelingsgang med adgang til badeværelse med bruser. Opholds- og spisestue i åben forbindelse. Endvidere stort soveværelse og to børneværelser. Til boligen hører desuden et værksted og en garage samt brugsret til en stor del af haven. Boligen er pt. udlejet med en lejeindtægt på kr. 42.000 årligt og køber overtager ejendommen med lejer. Bolig 2:Har tidligere været registreret som “Klubhus i forbindelse med fritid og idræt”, men er nu registreret som bolig. I stueplan indeholder denne del: Entre m. trappe til 1. sal. Kæmpestort disponibelt rum samt to øvrige disponible rum. To toiletter samt endnu et disponibelt rum med køkkenfaciliteter. Dertil en tilbygning mod nord som har været anvendt til værksted. 1. salen er indrettet i hver sin ende af bygningen med flere værelser/disponible rum samt uudnyttet loftsrum i midten. Adgang til udbudsmateriale:Elektronisk adgang til alt ud-uds-ma-te-ri–le kan rekvireres hos RealMæglerne og tilbudsgiver forudsættes at holde sig orienteret der. Øvrige vilkårEjendommen overdrages i den stand som den er og forefindes, inkl. hegn, træer, bygninger mv. Overdragelsen sker fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, herunder tinglyste byrder og servitutter. Køber afholder alle omkostninger til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til udarbejdelse af skøde samt udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Køber er forpligtiget til at lade en bestallingshavende advokat udarbejde skøde og refusionsopgørelse.Med hensyn til de anførte generelle vilkår skal Vordingborg Kommune særligt fremhæve at:- Ejendommen er udpeget med en bevaringsværdi på 3. Dette betyder at ejendommen har en høj bevaringsværdi. Ejendommen må ikke nedrives uden kommunens tilladelse, og en vurdering af denne mulighed forudsætter både offentlig høring samt politisk behandling. Som udgangspunkt skal man ikke forvente at få tilladelse til nedrivning. – Kommunens vandløbsmyndighed kender ikke til dræn- og/eller rørlagte vandløb på ejendommen, men det betyder ikke at de ikke kan være der. Ny ejer skal være opmærksom på vandløbsloven og de krav der følger med som grundejer, hvis der ligger dræn- og /eller rørlagte vandløb på ejendommen. Det er grundejers pligt at vedligeholde dræn- og/eller rørlagte vandløb og ønsker man at ændre disse skal man ansøge Vordingborg Kommune.- Der ligger boliger som nabo til ejendommen, så hvis der skal være erhverv i bygningen bør kommunens virksomhedsmyndighed høres om det vil give gener til boligerne inden etablering.- Ejendommen ligger 100 meter fra en anden ejendom med privat drikkevandsforsyning.- Der kan opføres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent på maks 30. Maks 1,5 etage og max højde på 8,5 meter. Damsholte er i den strategiske landsbyplanlægning udpeget som orange landsby. Dette betyder at der kan arbejdes med mindre udviklingsplaner for boliger (2-4 boliger) eller mindre erhverv. Udviklingen må ikke overskygge den oprindelige landsby.- Det vil skulle vurderes ved et konkret projekt, om der kan være tale om lokalplanpligt. Da bygningen er udpeget med en høj bevaringsværdi, og da den er placeret i et større sammenhængende bebygget miljø, skal det overvejes om der skal tilvejebringes en lokalplan for at sikre bevaringsværdien (selvom det konkrete projekt normalt ikke forudsætter et sådan arbejde)- Vordingborg Kommune, forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.- Køber skal sammen med købstilbud fremsende handlingsplan samt tidsplan over planer for ejendommen og grundstykket.OvertagelseEjendommen overtages efter nærmere aftale. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko. Køber overtager således de drifts- og vedligeholdelsesudgifter der måtte være, herunder betaling af skatter- og afgifter mv. Med overtagelsesdagen som sædvanlig skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse af købers advokat. Opgørelsens saldo berigtiges kontant.Bud og fristFrist for afgivelse af bud er kl. 12.00 den 01.06.2024. Købstilbuddet skal afgives på købstilbudsblanket som rekvireres hos RealMæglerne Ryberg & Thorsbro ApS. Kommunen kan frit vælge imellem indkomne bud eller forkaste dem alle. Ejendommens overtagelseEjendommen overtages den 1. i en måned, dog tidligst 1. august 2024 og senest 3 måneder efter købsaftalen er underskrevet af begge parter….

Anmeldelser: 0

Global vurdering (0 vurderinger): ukendtukendtukendtukendtukendt

Stamdata

Grønsundvej 220 , 4780 Stege1.600.000 kr.2.564 kr/㎡Ejer Udgifter: 2.608 kr/mdrVillaEnergimærke: FStørrelse: 624 ㎡Grund: 3514 ㎡Antal værelser: 14Opført i: 1916Sidste tilstandrapport er fra: 2024-04-07 check den her

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x