Hvad Indeholder En Tilstandsrapport?, og Hvad Er Ikke Med I En Tilstandsrapport?

Når huse sælges, er der mange dokumenter, der skal udfyldes og underskrives.

Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom.

Det skal i den forbindelse nævnes, at en el-installationsrapport også er obligatorisk.

Tilstandsrapporten er en rapport der afspejler den bygningsmæssige tilstand for en bolig.

Den bliver udfærdiget af en autoriseret bygningssagkyndig efter en visuel gennemgang af boligen, hvor han typisk ikke åbner op for vægge/gulve, men hvor han/hun gennemgår boligen for synlige skader.

Den er en ofte benyttet foranstaltning i en bolighandel, da den har en meget vigtig funktion som følge af huseftersynsordningen.

En tilstandsrapport fortæller potentielle købere om eventuelle fejl og mangler ved en bolig.

Den bliver udarbejdet på baggrund af en bygningssagkyndigs professionelle og uvildige gennemgang af boligen og beskriver boligens stand i forhold til andre boliger af samme type og alder.

Rapporten beskriver dog kun skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.

Det er således kun fejl og mangler, der ikke er forventeligt for husets type.

Bag i tilstandsrapporten finder man i øvrigt en supplerende byggeteknisk beskrivelse af, hvad man typisk kan forvente af fejl og mangler ved en huse af den pågældende type.

En tilstandsrapport er en redegørelse for boligens stand, der udarbejdes på baggrund af en byggeteknisk gennemgang.

Formålet med en tilstandsrapport er at vurdere boligens synlige skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader og dermed sikre, at både sælger og køber ved, hvad de skriver under på.